PROFIL PEJABAT FUNGSIONAL

Profil Pejabat Fungsional

 
NO FOTO  IDENTITAS

 

 

 01

kesih web

 

 NAMA : Hj. N. KESIH, S.Ag.

 NIP : 196603301992032003

 JABATAN : Panmud Hukum

 

 

 02

mulyati web

 

 NAMA : MULYATI, S.Ag.

 NIP : 197207081998032001

 JABATAN : Panmud Gugatan

 

 

 03

ety web

 

 NAMA : Dra. N. E. NURBAYANI.

 NIP : 196709291992032002

 JABATAN : Panmud Permohonan